Jazeker, het is de methodiek om, door middel van slimme interventie, crimineel of ongewenst gedrag vroegtijdig te herkennen en te stoppen.

Proactief Beveiligen is een methodiek om criminele of ongewenst gedrag al in de vroegste fase is te onderkennen en rekent zo af met klassieke strategie die gericht is op reactief handelen. 

Proactief handelen is dus de toekomst! Niet langer wordt er beveiligd op basis van vastgelegde risico’s, maar observeren beveiligers op afwijkend gedrag. 

Beveiligers zijn na hun proactieve opleiding voorbereid op het onverwachte en hebben geleerd hoe ze moeten reageren ter voorkoming van incidenten.