De opleiding Proactief Beveiligen voor docenten is een initiatief van Jan van Twillert (OrcaSecure) en Paul Mulder (TrioSecurity). De twee heren hebben aan de wieg gestaan van het keuzedeel Proactief beveiligen voor het Mbo-2. Zij hebben de exameneisen ontwikkeld in de hoedanigheid als lid van de Commissie van Deskundigen Proactief Beveiligen van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

Na maanden van ontwikkeling heeft de examencommissie van de SVPB eind 2017 ingestemd met de voorstellen van de commissie en de huidige exameneisen vastgesteld. Zoals u zelf kunt vaststellen, zijn de exameneisen voor het certificaat Proactief Beveiligen als een uitdaging voor serieuze lesstof te noemen. Om een succesvolle afsluiting van het examen te waarborgen, is een speciale 5-daagse training voor MBO-docenten en met docenten ontwikkeld.