Meld u aan en doe mee aan de opleiding

Het certificaat Proactief Beveiligen voor het MBO-2 is ontwikkeld om te voldoen aan een dringende behoefte vanuit het bedrijfsleven. Het certificaat heeft als leerdoel om beveiligers meer proactief te leren beveiligen. Dat betekent dat studenten de elementaire aspecten van de proactieve beveiligingsmethodiek moeten gaan beheersen en dit in samenhang met een klantvriendelijke bejegening.

Het inzicht verkrijgen op jonge leeftijd ten aanzien van begrippen zoals AMO, dreiging en risico, observatie, afwijken gedrag en security questioning zijn als lastig te benoemen.

Om dit op te lossen is een 5-daagse opleiding ontwikkeld die u kennis en vaardigheden bijbrengt die specifiek te gebruiken zijn voor het certificaat Proactief Beveiligen. Al het opleidingsmateriaal dat door ons gebruikt wordt, mag u opnieuw gebruiken (indien gewenst) voor uw eigen lessen.