Voor docenten Mbo niveau 2 (Mbo-2)

Voor de Mbo opleiding Beveiliger is het keuzedeel Proactief beveiligen ontwikkeld. Het keuzedeel Proactief beveiligen richt zich op het aanleren van een beveiligingsmethiek om proactief crimineel of ongewenst gedrag te kunnen herkennen en een incident te voorkomen door het waarnemen van afwijken d gedrag,

 Dat vergt kennis, inzicht en vaardigheden van Mbo-docenten. Door het ontbreken van een gedegen opleiding  op dit gebied is een hiaat onstaan tijden de introductie van het keuzedeel. Proactief-beveiligen-voor-docenten.nl heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld en introduceert een kwalitatieve opleidng op het gebied van proactief beveiligen voor elke docent die werkzaam is in het segment Mbo-Beveiliger