Het programma voor de 1ste lesdag:

 • Introductie
 • Waarom proactief beveiligen?
 • Wat is het doel en het beoogde effect in relatie tot traditioneel beveiligen?
 • Wat is proactief beveiligen?
 • Wat zijn de voorwaarden en competenties om Proactief beveiligen te kunnen uitvoeren?
 • De aard van de dreiging
 • Wat is dreiging?
 • Wat is het verschil tussen dreiging en risico?
 • Op welke wijze kan een dreiging zich manifesteren (scenario denken)?
 • Wat zijn de inspiratiebronnen om tot een scenario te komen?

Het programma voor de 2de lesdag:

 • De Terroristische en Criminele Planningscyclus
 • Hoe gaat de tegenstander te werk en welke fasen doorloopt hij om zijn doel te bereiken?
 • Aanvallers Methode van Operatie (AMO)
 • Wat is een AMO en waarom is het belangrijk om als proactieve beveiliger de AMO’s te kennen?
 • Wat is kenmerkend voor uitvoerende en voorbereidende AMO’s?
 • Dadergroepen
 • Welke dadertypen zijn er te onderscheiden. Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te kunnen maken?
 • Dreigingsassessment?
 • Waaruit bestaat de uitvoering van een dreigingsassessment?

Het programma voor de 3de lesdag:

 • Normbeeld.
 • Hoe kan het normbeeld worden bepaald? 
 • Waar is het normbeeld van afhankelijk?
 • Observeren.
 • Het kunnen detecteren van afwijkingen ten opzichte van de norm
 • Verdachte indicatoren.
 • Wat zijn verdachte indicatoren en vanuit welke aandachtsgebieden kunnen verdachte indicatoren ontstaan?
 • Security Questioning (SQ)
 • Doel van SQ
 • Verschillen tussen SQ en ondervragen (verhoor)
 • Typen vragen
 • Gesprekstechnieken
 • Verbaal en non-verbale signalen

Het programma voor de 4de lesdag:

 • Red Teaming
 • Verschillende methoden en doelstellingen van Red Teaming
 • Intern Red Teamen
 • Extern Red Teaming
 • Proactieve Beveiligingsproces
 • Stappen in het Proactieve Beveiligingsproces.
 • Standaard Operating Procedure (SOP)
 • Onderdelen SOP en hoe deze te ontwikkelen.

Het programma voor de 5de lesdag:

 • Programma Keuzedeel Proactief Beveiligen MBO 2 
 • Theorie 80 uur
 • Praktijk 160 uur
 • Invulling lesprogramma inclusief theoretisch kader en praktijkoefeningen

Aanvullende informatie

 • De lesstof is vastgesteld op basis van de exameneisen van het SVPB voor het certificaat Proactief Beveiligen.
 • De vijfdaagse opleiding wordt gegeven op de locaties Ermelo, Havelte en Schaarsbergen, maar is ook online te volgen.
 • Minimum aantal deelnemers voor de opleiding bedraagt 7 personen
 • De kosten van de opleiding bedragen € 1650,00 (excl. 21% Btw) en is inclusief een luxe lunch, koffie, thee, frisdranken, versnaperingen, digitale documentatie en examenkosten SVPB (eenmalig).
 • Lestijden zijn van 09.00 - 16.00 uur.
 • Start 1ste opleiding eind oktober 2020 te Ermelo 
 • Start 2de opleiding te Schaarsbergen op 2, 9, 16, 23, en 30 december
 • Start 3de opleiding te Havelte: NTB