De exameninformatie die beschikbaar is gesteld op het SVPB.nl voor de lerarenopleiding "Proactief bevieligen voor docenten".

Informatie over het keuzedeel certificaat Proactief Beveiligen

De volgende informatie over het certificaaat Proactief Beveiligen (Bron: SVPB) is beschikbaar.

Modelopgaven

De examencommissie van het SVPB vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

Modelopgaven Proactief Beveiligen

Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder Cijferbepaling.

Examenprogramma

Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

Proactief beveiligen 2019-2020

 Exameneisen

Exameneisen Proactief Beveiligen

 

Update datum: 30 juni 2020