Paul Mulder

Paul Mulder is sinds 2008 directeur/eigenaar van

Trio Security Management Consultancy en SecPrevent. Paul is bij Triosecurity werkzaam als docent/trainer.

Vanaf 1984 tot eind 2008 was hij werkzaam bij Militaire Inlichtingen- & Veiligheidsdienst. Gedurende deze periode heeft hij diverse functies als officier Inlichtingen & Veiligheid uitgevoerd in het binnen- en buitenland. 

In 2012 is zijn boek "Digitaal rechercheren" uitgekomen waarin de methodiek van het zoeken op het internet staat beschreven. In 2014 is zijn tweede boek gepubliceerd: "Predictive Profiling Terrorisme". Een handboek over hoe men de techniek Predictive profiling kan toepassen voor het herkennen van religieus extremisme en terrorisme. In 2015 heeft hij onder licentie van ESIF de Leergang Predictive Profiling Terrorisme ontwikkeld. 

Paul Mulder is gecertificeerd als Register Security Expert, Port Facility Security Officer (PFSO), Certified Profiler Terrorism (CPT). In de Amerika is Paul als expert verbonden als Anti-Terrorism Officer (ATO) bij het S2/IACSP instutuut. Daarnaast is hij verbonden als docent op Politieacademie en verzorgt daar de lessen Intelligence en Terreur voor de toekomstige Politie- en Recherchekundigen.

Sinds twee jaar werk Paul ook voor SecPrevent. Waar hij samen met anderen werkzaam is voor de industrieveiligheid in Nederland om spionage vroetijdig te kunnen herkennen.