Onze visie over proactief beveiligen

Wij zijn ervan overtuigd dat incidenten kunnen worden voorkomen, investeringen in beveiliging kunnen worden geëffectueerd en beveiliging een bijdrage kan leveren aan het succes van de organisatie.

Dit kan worden bereikt door inzicht te verkrijgen in het integrale proactieve beveiligingsproces en procedures, het invullen van de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie en het borgen van de kwaliteit van de actoren in het beveiligingsproces.

OrcaSecure en Trio Security bieden u inspirerende cursussen en trainingen over integraal proactief beveiligen op verschillende niveaus en kunnen u ondersteuenen bij deze effectieve manier van beveiligen te implementeren en invulling te geven aan de randvoorwaarden voor succes. Wij verwijzen u daarvoor graag naar onze websites voor meer informatie.

orca2               logo triosecurity